Eyvind Helland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling helseregistre

Helsedirektoratet

Han har bidratt med analyser, tolking av resultater og utarbeiding og revisjon av manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Eyvind Helland er ph.d.-student i psykologi ved NTNU og rådgiver.

Artikler av Eyvind Helland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media