Eystein Skjerve

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eystein Skjerve

Eystein Skjerve
18.11.2010
Verdens helseorgansisasjon Risk characterization of microbiological hazards in food Guidelines. 119 s, tab, ill. Genève: WHO/FAO, 2010. Pris CHF 35 ISBN 978-92-4-154789-5 Dette er en del av en serie...