Eystein S. Husebye

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eystein S. Husebye

Ingrid Nermoen, Eystein S. Husebye, Anne Grethe Myhre, Kristian Løvås
04.04.2017
Congenital adrenal hyperplasia is caused by hereditary enzyme defects in the adrenal cortex. The classic form results in reduced production of cortisol and aldosterone accompanied by increased...
Ingrid Nermoen, Eystein S. Husebye, Anne Grethe Myhre, Kristian Løvås
30.03.2017
Medfødt binyrebarkhyperplasi skyldes arvelige enzymdefekter i binyrebarken. Den klassiske formen medfører redusert produksjon av kortisol og aldosteron og samtidig økt produksjon av...
Kristian Løvås, Eystein S. Husebye
15.03.2007
Diagnostikk av sykdommer i binyrene er utfordrende, fordi den normale variasjonen i hormonnivåer er stor. Først og fremst gjelder det kortisol, som har en døgnvariasjon med høye nivåer tidlig på...
Eystein S. Husebye
20.04.2001
Akutt binyrebarksvikt eller addisonkrise er en livstruende tilstand som krever umiddelbar behandling. Det betyr at behandling må startes på klinisk mistanke, før diagnosen kan bekreftes med...
Kristian Løvås, John Graham Cooper*, Thor Thorsen, Hrafnkell Thordarson, Eystein S. Husebye
26.06.2003
Biologiske rytmer kan ha vesentlig betydning både for diagnostikk og behandling av sykdommer ( 1 , 2 ). Kortisolnivået avhenger av tidspunkt på døgnet. Det er lavest ved midtnatt, og begynner å stige...
Kristian Løvås, Martina Moter Erichsen, Eystein S. Husebye, Kristian J. Fougner, Johan Svartberg, Bjarne Mella, Anne Grethe Myhre, Jens Petter Berg, Dagfinn Aarskog
20.01.2005
Thomas Addison beskrev i 1855 et klinisk syndrom med anemi, slapphet, svak puls, irritabel tarm og en merkelig fargeforandring i huden, som han koblet til sykdom i binyrene. Nå er det velkjent at...
Eystein S. Husebye, Jan Erik Varhaug, Ketil Heimdal
03.11.2005
Benigne og maligne tumorer oppstår ofte i hormonproduserende kjertler. I tillegg til lokale tumoreffekter kan hormonproduksjon i tumor forårsake kliniske symptomer. En rekke endokrine tumorer er...