Eva Try

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eva Try

Eva Try, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.09.2008
Økt forekomst av posttraumatisk stresslidelse og økt sykelighet er påvist hos personer som har opplevd katastrofer, ulykker og uventede dødsfall ( 1  –  4 ). Randomiserte, kontrollerte studier har...
Eva Try, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.09.2008
Individuals who have experienced catastrophes, accidents or unexpected deaths have an increased incidence of post-traumatic stress disorder ( 1  –  4 ). According to randomised controlled studies,...
Eva Try
24.02.2015
Skants, Petter Omsorg i kriser Håndbok i psykososialt støttearbeid. 2. utg. 259 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 385 ISBN 978-82-05-46713-2 Sjømannskirken har gjennom 150 år fått...