Eva Biringer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eva Biringer

Eva Biringer, Kirsten Stordal, Kjell Johansen, Kathe Aase, Dag H. Søvik, Juel Kristiansen, Edvin Schei, Kirsten Broch, Stein Nilsen
25.08.2005
Føremålet med samtalegruppene er å gjere studentane betre rusta til legeyrket. Gruppeleiar er allmennlækjar, psykolog eller psykiater. Foto Bjørn Erik Larsen Ved Universitetet i Bergen har kommande...
Eva Biringer, Miriam Hartveit, Oddbjørn Hove, Anne Lise Kvalevaag
03.06.2010
Ved Klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna har vi sidan 2003 bygd opp ein forskingsseksjon.Vi trur at erfaringane våre kan vere nyttige også for andre små helseføretak og avdelingar i...