Eva Astrid Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Radiologisk avdeling/nevroradiologi

Universitetssykehuset Nord-Norge

Eva Astrid Jacobsen er dr.med., spesialist i radiologi og overlege. Hun er konsulent for avdeling for Bildediagnostikk, Akershus universitetssykehus. Under den beskrevne problemstilling var hun overlege ved Nevroradiologisk enhet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og fagansvarlig for nevrovaskulær intervensjon.

Artikler av Eva Astrid Jacobsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media