Europeisk Resuscitasjonsråd

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Europeisk Resuscitasjonsråd

Europeisk Resuscitasjonsråd
20.01.2000
Basert på materiale publisert i Resuscitation (1) De nye retningslinjene for hjerte-lunge-redning av nyfødte barn fra European Resuscitation Council (1) og The International Liason Committee on...
Europeisk Resuscitasjonsråd
20.01.2000
Basert på materiale publisert i Resuscitation (1, 2) I denne artikkelen presenteres de nye retningslinjene for basal og avansert hjerte-lunge-redning av barn fra European Resuscitation Council (ERC...