Espen Schaanning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Espen Schaanning

Espen Schaanning
17.04.2012
Kan vi stole på rettpsykiaternes kliniske skjønn i forvaringssaker? Jeg tar av og til turen til Ila fengsel for å besøke «Conrad». Han sitter på 11 års forvaring, med minstetid på sju år, og har nå...