Espen Røysamb

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Espen Røysamb

Espen Røysamb
19.08.2019
Questionnaires can be used to measure people’s thoughts and emotions. What is needed to make such information reliable and useful? Depression is measurable. We can observe behaviour, examine...
Espen Røysamb
19.08.2019
Spørreskjema kan brukes for å måle folks tanker og følelser. Hva skal til for at slik informasjon blir pålitelig og nyttig? Depresjon kan måles. Vi kan observere atferd, undersøke biomarkører eller...