Espen Rostrup Nakstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Espen Rostrup Nakstad

Odysseas Papalexiou Økland, Espen Rostrup Nakstad, Helge Opdahl
29.06.2020
Akutt forgiftning forårsaket av karbonmonoksid og andre giftige stoffer er den hyppigste dødsårsaken ved branner og kan foreligge uten tegn på ytre skade. Livstruende symptomer kan oppstå umiddelbart...