Espen Rostrup Nakstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret)

Akuttmedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus

Espen Rostrup Nakstad er ph.d., spesialist i indremedisin og i lungesykdommer, overlege og senterleder.

Artikler av Espen Rostrup Nakstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media