Espen Gamlund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Espen Gamlund

Espen Gamlund, Karl Erik Müller, Amalie C. Solberg, Carl Tollef Solberg
26.10.2020
Do doctors have a moral obligation to provide medical care if they lack adequate personal protective equipment during a pandemic? Neither the Declaration of Geneva, the Norwegian Medical Association...
Espen Gamlund, Karl Erik Müller, Amalie C. Solberg, Carl Tollef Solberg
26.10.2020
Har leger en moralsk plikt til å gi helsehjelp selv om de skulle mangle tilstrekkelig smittevernutstyr under en pandemi? Verken Genève-deklarasjonen, Legeforeningens etiske retningslinjer eller...