Espen Finholt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Espen Finholt

Espen Finholt
28.02.2000
Situasjonen for allmennlegetjenesten inviterer ikke til jubelrop. Rekrutteringen er minimal de fleste steder. De yngre legene trekker til sykehusene, mye på grunn av mer ordnede arbeidsforhold. I...
Espen Finholt
30.11.2000
Magne Nylenna skriver i sin redaksjonelle artikkel i Tidsskriftet nr. 26/2000 at allmennmedisinen som fag er i fare og kan ha kort tid igjen (1). Kjenner jeg redaktøren rett, har han også ment å...