Erling Myrseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Erling Myrseth er ph.d., spesialist i nevrokirurgi og overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Erling Myrseth
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media