Erling Aadland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erling Aadland

Jørgen Jahnsen, Arne G. Røseth, Erling Aadland
16.04.2009
Calprotectin is a small protein that can be detected in various body fluids and tissues by using ELISA methodology and immunohistochemistry. The protein originates mainly from neutrophils. In the...
Jørgen Jahnsen, Arne G. Røseth, Erling Aadland
16.04.2009
Kalprotektin er et lite protein som kan påvises i ulike kroppsvæsker og vev ved hjelp av ELISA-metodikk og immunhistokjemi. I hovedsak kommer dette proteinet fra nøytrofile granulocytter. Bestemmelse...
Tom Mala*, Ole Christian Lunde, Arild Nesbakken*, Erling Aadland, Morten Stiris
28.02.2000
Endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP) er en hyppig brukt og svært nyttig prosedyre både i diagnostisk og terapeutisk øyemed. Undersøkelsen er imidlertid ubehagelig og beheftet med til...