Erling Aadland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erling Aadland

Jørgen Jahnsen, Arne G. Røseth, Erling Aadland
16.04.2009
Kalprotektin er et lite protein som kan påvises i ulike kroppsvæsker og vev ved hjelp av ELISA-metodikk og immunhistokjemi. I hovedsak kommer dette proteinet fra nøytrofile granulocytter. Bestemmelse...
Jørgen Jahnsen, Arne G. Røseth, Erling Aadland
16.04.2009
Calprotectin is a small protein that can be detected in various body fluids and tissues by using ELISA methodology and immunohistochemistry. The protein originates mainly from neutrophils. In the...
Tom Mala*, Ole Christian Lunde, Arild Nesbakken*, Erling Aadland, Morten Stiris
28.02.2000
Endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP) er en hyppig brukt og svært nyttig prosedyre både i diagnostisk og terapeutisk øyemed. Undersøkelsen er imidlertid ubehagelig og beheftet med til...