Erlend Aune

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erlend Aune

Erlend Aune, Jon Erik Steen-Hansen, Jøran Hjelmesæth, Jan Erik Otterstad
02.12.2004
Ved akutt hjerteinfarkt er rask behandling avgjørende for overlevelse ( 1 ). Prehospital trombolytisk behandling er en relativt ny behandlingsform i Norge. Pasienter med ST-elevasjonsmyokardinfarkt...
Mariann Mathisen, Jøran Hjelmesæth, Erlend Aune, Vidar Ruddox, Jan Erik Otterstad
20.08.2013
A steadily growing number of review articles are being published, but the methods applied to ensure that the best possible knowledge base is used vary strongly. We claim that undertaking literature...
Erlend Aune, Jan Erik Otterstad, Knut Endresen
08.09.2005
Under arbeidet med å utrede behandlingstilbudet til pasienter med hjertesykdommer i Helse Sør hadde man ikke eksakte tall for insidensen av koronarutredning i helseregionen ( 1 ). Det var ikke mulig...
Mariann Mathisen, Jøran Hjelmesæth, Erlend Aune, Vidar Ruddox, Jan Erik Otterstad
20.08.2013
Det publiseres stadig flere oversiktsartikler, men metoden som brukes for å sikre det beste kunnskapsgrunnlaget varierer sterkt. Vi mener at større systematikk og bredde i litteratursøk til...