Erlend Aa

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erlend Aa

Erlend Aa, Ane S. Simensen
27.09.2016
Bruserud & Hansen kommenterer to publiserte kasuistikker hvor protonpumpehemmere mistenkes å ha bidratt til alvorlige forløp med sykehusinnleggelse som følge av hypomagnesemi og oppfordrer til...
Erlend Aa, Arne Helland, Olav Spigset
07.08.2012
Kvetiapin er et atypisk antipsykotikum godkjent for behandling av schizofreni, bipolar lidelse og som tilleggsbehandling hos pasienter med unipolar depresjon. Misbruk av kvetiapin er rapportert i...