Erik Simonsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Simonsen

Erik Simonsen
23.09.2010
Karterud, S Wilberg, T Urnes, Ø. Personlighetspsykiatri 538 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 685 ISBN 978-82-05-39210-6 Denne nye lærebog er skrevet af tre overlæger fra...