Erik Sætre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Sætre

Karl O. Nakken, Erik Sætre
12.10.2020
Vi takker kollegene Myren-Svelstad og Fjær for interessante betraktninger rundt vårt forslag til en ny og mer presis betegnelse på legemiddelgruppen som brukes ved epilepsi, og som lenge har vært...
Karl O. Nakken, Erik Sætre
07.09.2020
Termene antiepileptika , antikonvulsiva og refraktær epilepsi er upresise og bør erstattes av moderne betegnelser. Medisinsk fagterminologi endres i takt med økt viten ( 1 ). Månesyke som betegnelse...
Karl O. Nakken, Erik Sætre, Rune Markhus, Morten I. Lossius
05.03.2013
Til tross for at epilepsi sannsynligvis er underdiagnostisert blant eldre ( 1 , 2 ), er både insidens og prevalens av epilepsi nå høyere blant dem som er over 65 år enn i noen annen aldersgruppe ( 3...