Erik Sætre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Sætre

Karl O. Nakken, Erik Sætre
07.09.2020
Termene antiepileptika , antikonvulsiva og refraktær epilepsi er upresise og bør erstattes av moderne betegnelser. Medisinsk fagterminologi endres i takt med økt viten ( 1 ). Månesyke som betegnelse...
Karl O. Nakken, Erik Sætre, Rune Markhus, Morten I. Lossius
05.03.2013
Til tross for at epilepsi sannsynligvis er underdiagnostisert blant eldre ( 1 , 2 ), er både insidens og prevalens av epilepsi nå høyere blant dem som er over 65 år enn i noen annen aldersgruppe ( 3...