Erik Refsland Kaspersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: e.r.kaspersen@studmed.uio.no

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med idé, analyse og tolkning av data, utforming og utarbeiding/revisjon av selve manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Erik Refsland Kaspersen (f. 1990) er medisinstudent.

Artikler av Erik Refsland Kaspersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media