Erik Oftedal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Oftedal

Erik Oftedal
18.11.2010
I den norske IA-prosessen har myndighetene og partene i fellesskap prøvd å tildele de involverte aktørene tydelige forpliktelser i sykefraværsarbeidet. Men spørsmålet er om ikke bare roller, men også...