Erik O. Pettersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik O. Pettersen

Erik O. Pettersen
20.02.2001
Dagens strålevern følger de retningslinjer som er trukket opp av International Commission on Radiological protection (ICRP) og er basert på en modell der man antar at det er en lineær sammenheng...