Erik Magnus Sæther

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Erik Magnus Sæther har doktorgrad i samfunnsøkonomi, er partner i Oslo Economics og medlem i den regjeringsutnevnte ekspertgruppen for samfunnsøkonomisk analyse av covid-19 (Holdengruppen).

Artikler av Erik Magnus Sæther
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media