Erik Magnus Sæther

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Erik Magnus Sæther har doktorgrad i samfunnsøkonomi, er partner i Oslo Economics og medlem i den regjeringsutnevnte ekspertgruppen for samfunnsøkonomisk analyse av covid-19 (Holdengruppen).

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han arbeider i Oslo Economics og er medlem i Holdengruppen.

Artikler av Erik Magnus Sæther
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media