Erik Holstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Holstad

Øistein Hovde, Bjørn Olav Åsvold, Erik Holstad
20.01.2001
Årlig insidens av cancer oesophagi i Norge i perioden 1993 – 97 var 3,3 per 100 000 menn og 0,9 per 100 000 kvinner (1). Røyking og høyt alkoholforbruk er blant risikofaktorene, særlig for utvikling...
Øistein Hovde, Bjørn Olav Åsvold, Erik Holstad
28.02.2001
Vi takker Truls Hauge for kommentarer til vår kasuistikk (1). Vi er helt enig i at en diskusjon vedrørende retningslinjer for hvilken type palliativ behandling som skal tilbys pasienter med cancer...