Erik Ganesh Iyer Søegaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Ganesh Iyer Søegaard

Erik Ganesh Iyer Søegaard, Zhanna Kan
03.05.2021
Takk for mange tilbakemeldinger gjennom Tidsskriftet og andre kanaler. Et hyppig forekommende spørsmål har vært test for multikollinearitet. Under fagfellevurdering og manuskriptbearbeiding ble også...
Erik Ganesh Iyer Søegaard, Zhanna Kan
12.04.2021
Studies show that some groups are more affected by the COVID-19 pandemic than others, both internationally and in Norway. A large study of socioeconomic factors in over one million cases in the...
Erik Ganesh Iyer Søegaard, Zhanna Kan
25.03.2021
Både internasjonalt og i Norge har man sett at covid-19-pandemien rammer skjevt. I en stor studie av sosioøkonomiske faktorer hos over en million tilfeller i USA fant man at lav utdanning og...
Erik Ganesh Iyer Søegaard, Shirin Olga Eskeland
23.11.2020
Vi er uenige med premissene og konklusjonen som Førde og medarbeidere presenterer i sin kronikk ( 1 ). En ny stor studie fant at opplevd tvang ved innleggelse fører til flere selvmordsforsøk det...