Erik Ganesh Iyer Søegaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Ganesh Iyer Søegaard

Erik Ganesh Iyer Søegaard, Shirin Olga Eskeland
23.11.2020
Vi er uenige med premissene og konklusjonen som Førde og medarbeidere presenterer i sin kronikk ( 1 ). En ny stor studie fant at opplevd tvang ved innleggelse fører til flere selvmordsforsøk det...