Erik F.O. Pomp

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik F.O. Pomp

Erik F.O. Pomp, Ane Gedde-Dahl
30.03.2001
Vi har med interesse lest artikkelen til Nordeng og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 2/2001 om overgang av selektive serotoninreopptakshemmere til morsmelk (1). Ved amming kan det, slik forfatterne...