Erik Florvaag

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Florvaag

Anne Berit Guttormsen, Erik Florvaag
30.01.2002
Legemiddelallergi er et stort og uoversiktlig fagfelt. Det foreligger mye kunnskap om hvordan legemidler fungerer som antigener, om klinisk klassifisering av reaksjoner, risikofaktorer og...
Erik Florvaag
20.08.2000
Fagområdet allergologi har i dag overfølsomhetsreaksjoner i videste forstand som arbeidsfelt. Dette er tilstander hvor følsomheten for normale stimuli fra omgivelsene er sykelig forhøyet i ett eller...
Anne Berit Guttormsen, Torkel Harboe, Erik Florvaag
20.01.2000
Forekomsten av anafylaktoide reaksjoner under anestesi varierer fra land til land. Dette kan skyldes ulike melderutiner eller ulik anestesipraksis. Som ledd i bedret overvåking av medikamenter i...
Sverre K. Steinsvåg, Erik Florvaag,
02.06.2005
Allergivaksinasjon er per i dag den eneste behandlingen vi kjenner til som kan redusere eller kurere en allergisk sykdom ( 1 ). Den kliniske effekten vises gjennom mindre følsomhet for allergener i...
Anne Berit Guttormsen, Torkel Harboe, Geert de Pater, Erik Florvaag
11.03.2010
Anafylaksi defineres som en alvorlig, livstruende generalisert eller systemisk hypersensitivitetsreaksjon, og den rapporterte dødeligheten ligger mellom 0,65 % og 10 % ( 1 , 2 ). Den vanligste...