Erik Eriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Eriksen

Erik Eriksen, Øystein Kalsnes Jørstad
18.03.2021
En ung kvinne hadde opplevd gjentatte episoder med kortvarig synstap på ett øye og ble henvist med spørsmål om transitoriske iskemiske anfall. Sykehistorien avslørte imidlertid at bakenforliggende...
Erik Eriksen, Kristofer Lislerud Smebye, Magnus Mejlænder-Evjensvold, Else Charlotte Sandset
03.08.2020
En kvinne i 50-årene ble innlagt på sykehus med akutt forbigående nautisk svimmelhet, og det ble påvist infarktforandringer i lillehjernen. De neste månedene ble hun reinnlagt flere ganger grunnet...