Erik Enger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Enger

Erik Enger
04.11.2004
Hartmann, Anders Jenssen, Trond Nyremedisin En praktisk veileder. 215 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 395 ISBN 82 -05 -32555- 3 Undertittelen, En praktisk veileder, henspiller...