Erik E. Prestgaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Han har bidratt med design, dataanalyse, tolkning av data og utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Erik E. Prestgaard er LIS2-lege.

Artikler av Erik E. Prestgaard
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media