Erik Dyb Liaaen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Dyb Liaaen

Erik Dyb Liaaen
01.10.2013
Vi leger må engasjere oss mer i kvalitetsforbedringsarbeid. Mange er frustrerte over tungvinte systemer og ressursmangel. Det er lite konstruktivt å sitte i kantina og bedrive «kos med misnøye»...