Emily McLean

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: emily.mclean@uib.no

Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Universitetet i Bergen

Forfatterbidrag: utforming av idé, utforming av studien, datainnsamling, analyse av datamaterialet, litteratursøk, hovedansvar for utarbeiding og revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Emily McLean er lege og stipendiat.

Artikler av Emily McLean
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media