Emilie K. Ringdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klinisk institutt 2

Universitetet i Bergen

Hun har bidratt med datainnsamling, analyse, litteratursøk, datatolkning, utarbeiding og godkjenning av manuskriptet.

Emilie K. Ringdal er lege i spesialisering del 1 ved Haukeland universitetssjukehus.

Artikler av Emilie K. Ringdal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media