Emil Lahlum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Emil Lahlum

Emil Lahlum, Knut W. Ruyter
26.06.2012
The first committees of research ethics were established in the mid-1960s, in the US and elsewhere, as a countermeasure to unethical research practices. It was recognised that leaving these...
Emil Lahlum, Knut W. Ruyter
26.06.2012
Forskningsetiske komiteer ble opprettet fra midten av 1960-tallet i bl.a. USA som et mottiltak mot uetisk forskning. Man erkjente at det ikke er tilstrekkelig at vurderinger foretas av forskere selv...