Else-Karin Grøholt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Else-Karin Grøholt

Else-Karin Grøholt, Rannveig Nordhagen, Arvid Heiberg
15.02.2007
Sett i historisk perspektiv, har forskning på sammenhengen mellom sykdom og helse vært konsentrert om de «negative faktorene», dvs. hva som forårsaker sykdom og uhelse. I de senere år har imidlertid...
Else-Karin Grøholt, Øyvind Hesselberg, Kari Alvær, Liv Grøtvedt
06.11.2008
Et godt helseindikatorsystem er med på å avdekke både positive og negative helsetrender i en befolkning. Hvilken form og hvilket innhold slike systemer skal ha, må diskuteres. Et utstrakt...
Else-Karin Grøholt
12.06.2003
Sett fra et folkehelseperspektiv er det mange grunner til at barns helse er viktig. Barn er en sårbar gruppe i samfunnet, og barns helse og velferd kan derfor på mange måter reflektere samfunnets...