Ellisiv Bøgeberg Mathiesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellisiv Bøgeberg Mathiesen

Ellisiv Bøgeberg Mathiesen, Inger Njølstad, Oddmund Joakimsen
15.03.2007
Hjerneslag er benevnelsen på en heterogen gruppe tilstander som inkluderer cerebrale infarkter, intracerebrale blødninger og subaraknoidalblødninger. Innenfor infarktgruppen skiller man mellom større...
Ellisiv B. Mathiesen
25.05.2006
Beregninger av hvor mange pasienter som trenger operasjon ved carotisstenose, er beheftet med stor usikkerhet Kirurgi ved carotisstenose som forebyggende tiltak mot hjerneslag ble introdusert for...
Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
20.03.2003
Carotisstenose forårsaket av aterosklerotisk plakk med opphopning av lipider, bindevev og kalk i blodåreveggen er en viktig årsak til hjerneslag og død. To store randomiserte multisenterundersøkelser...