Ellinor F. Major*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellinor F. Major*

Ellinor F. Major*
20.11.2000
Den første mer omfattende psykiatriske undersøkelse av flyktninger i Norge ble utført av Leo Eitinger i 1958, og resultatene tydet på en overhyppighet av psykoser blant flyktninger (1). Omtrent på...