Ellen Smith-Meyer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Smith-Meyer

Ellen Smith-Meyer, Arvid Bjørneklett, Elisabeth Swärd, Nina Refsum
20.01.2002
Av de skademeldinger som hvert år registreres i Statens helsetilsyn via meldesentralen, er 17 % relatert til legemidler og 85 % av disse til legemiddelhåndtering (1). Ved Rikshospitalet er...