Ellen Økland Blinkenberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Økland Blinkenberg

Ellen Økland Blinkenberg
03.10.2017
The encounter between patient and doctor is often characterised by lack of time, and the art of communication can be complex. Sometimes things go wrong. Illustration: iStock The Medical Ethics...
Ellen Økland Blinkenberg
02.10.2017
Møtet mellom pasient og lege er ofte preget av tidsnød, og kommunikasjon er en vanskelig kunst. Av og til skjærer det seg. Illustrasjon: iStock Rådet for legeetikk mottar jevnlig klager fra pasienter...
Ellen Økland Blinkenberg
07.10.2010
Ved intime undersøkelser av barn er det viktig at legen tar forholdsregler, spesielt når foreldrene ikke er til stede, slik at barnet ikke skal få negative opplevelser og for å unngå at det i...
Ellen Økland Blinkenberg
01.10.2013
I sin anmeldelse av min bok Min DNAgbok i Tidsskriftet nr. 14/2013 ( 1 ) beskylder Hanne Støre Valeur meg for å bryte taushetsplikten. Hun skriver: «Etter å ha uttalt seg utvetydig om verdien av...