Ellen Moholt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning

Diakonhjemmet Sykehus

Hun har bidratt med idé, utforming av studien, tolking av data samt utarbeiding, revisjon og godkjenning av manuset.

Ellen Moholt er RN M.Sc. (klinisk sykepleie, spesialisering revmatologi) og er spesialutdannet sykepleier. Hun har erfaring med videokonsultasjoner.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ellen Moholt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media