Ellen Lynghei

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Lynghei

Mari Baardseth, Ellen Lynghei, Sølvi Flåte, Olav Spigset, Lars Slørdal
22.01.2013
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler erstatningskrav fra pasienter som hevder å være blitt påført skade...