Elisabeth Tallaksen Ulseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth Tallaksen Ulseth

Elisabeth Tallaksen Ulseth, Anne Freuchen, Unni Mette Stamnes Köpp
25.09.2019
Self-inflicted and accidental acute poisonings are a common reason for hospitalisation in departments of paediatric and adolescent medicine ( 1 – 3 ). Studies show that adolescents who self-harm have...
Elisabeth Tallaksen Ulseth, Anne Freuchen, Unni Mette Stamnes Köpp
23.09.2019
Selvpåførte og aksidentelle akutte forgiftninger er en vanlig årsak til innleggelse i barne- og ungdomsavdelinger ( 1 – 3 ). Studier viser at ungdom som skader seg selv har langt høyere risiko for å...