Elisabeth Sæther

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth Sæther

Elisabeth Sæther
08.04.2014
I artikkelen til Lundberg og medarbeidere etterlyses nasjonale retningslinjer om avnavling ( 1 ). Det er nettopp utarbeidet en prosedyre om avnavling av nyfødte som er publisert i Kunnskapssenterets...