Elisabeth Leirgul

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth Leirgul

Gottfried Greve, Elisabeth Leirgul
19.04.2007
Cor triatriatum er en sjelden tilstand, den utgjør 0,1 – 0,4 % av de medfødte hjertefeilene ( 1 ). Tilstanden er vanligvis venstresidig. Det er flere mulige forklaringer på utviklingen av cor...
Hege Svangtun, Gottfried Greve, Elisabeth Leirgul, Ansgar Berg
17.01.2008
Figur 1 Skjematisk fremstilling av en mulig sammenheng mellom lav fødselsvekt og kardiovaskulær sykdom i voksen alder Hjerte- og karsykdom er i dag den viktigste årsaken til tidlig sykelighet og død...