Elisabeth Kvaavik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth Kvaavik

Elisabeth Kvaavik, Oddrun Samdal, Kerstin Trygg, Lars Johansson, Knut-Inge Klepp
06.09.2007
Bevisstheten om frukt og grønnsakers betydning for helsen økte betydelig rundt 1990. Flere oversiktsartikler viste at høyt inntak av frukt og grønnsaker kunne minske risikoen for kreft ( 1 , 2 )...
Elisabeth Kvaavik, Grethe Seppola Tell, Knut-Inge Klepp
10.04.2002
Det har funnet sted en vektøkning i alle deler av den voksne befolkning i Norge de siste tiårene, og andelen overvektige (kroppsmasseindeks 25) og fete (kroppsmasseindeks 30) har økt (1 – 4). Dette...
Elisabeth Kvaavik, Janne Scheffels, Marianne Lund
28.01.2014
Dagligrøykingen har de siste tiårene vært på kraftig retur i Norge, og andelen voksne nordmenn som oppgir å røyke daglig er redusert fra 37 % til 16 % fra 1979 til 2012. Prevalensen av av-og-til-...