Elisabeth Eide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth Eide

Jan Schjøtt, Elisabeth Eide
10.04.2003
Sovemidler blir hyppig brukt i sykehjem og aldershjem ( 1 , 2 ). Dette er bekymringsfullt, fordi disse legemidlene er assosiert med betydelige sentralnervøse bivirkninger som særlig rammer eldre...