Elisabeth Brenne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Stein Kaasa (f. 1953) er professor i palliativ medisin ved NTNU og seksjonsoverlege ved Seksjon lindrende behandling, Kreftavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim.

Elisabeth Brenne (f. 1962) er overlege ved Seksjon lindrende behandling, Kreftavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim.

Seksjon lindrende behandling

Regionsykehuset i Trondheim

7006 Trondheim

Artikler av Elisabeth Brenne
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media