Elisabet Nordmo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabet Nordmo

Solveig T. Holmsen, Gro C. Havnen, Elisabet Nordmo, Hedvig Nordeng, Olav Spigset
10.01.2017
I Tidsskriftet nr. 20/2016 publiserte Holmøy & Torkildsen en oversiktsartikkel om behandling av multippel sklerose i svangerskap og ammeperiode ( 1 ). Vi er i hovedsak enige i anbefalingene i...
Tarjei Rygnestad, Elisabet Nordmo, Dag Jacobsen
30.06.2000
Ventrikkeltømming og tilførsel av aktivt kull har lenge vært benyttet på vid indikasjon ved akutte forgiftninger etter peroralt inntak. De senere års krav til kunnskapsbasert medisin har imidlertid...