Elisabet E. Storvoll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabet E. Storvoll

Ingeborg Rossow, Elisabet E. Storvoll, Hilde Pape
31.05.2007
For å forebygge alkoholrelaterte skader blant ungdom, er det viktig å begrense de unges tilgang på alkohol ( 1 ). Aldersgrenser kan være ett viktig tiltak i så henseende ( 2 ). I Norge er...
Ingeborg Rossow, Hilde Pape, Elisabet E. Storvoll
04.05.2005
Det er godt dokumentert at alkoholens tilgjengelighet er av vesentlig betydning for konsumnivået og omfanget av alkoholrelaterte skader i befolkningen ( 1 ). Dette gjelder også ungdom ( 2 ). I...