Elisabet Bergfors

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for allmennmedisin

Avdeling for samfunnsmedisin og folkehelse

Göteborgs universitet

Elisabet Bergfors er ph.d., spesialist i allmennmedisin og forsker. Hun har skrevet doktorgradsavhandling om temaet (Aspects on pertussis, pertussis vaccination and adverse events associated with aluminium adsorbed vaccines).

Artikler av Elisabet Bergfors
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media