Eline Thornquist

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eline Thornquist

Anna Luise Kirkengen, Eline Thornquist
06.08.2013
Diagnoses have unintended effects. In two Norwegian abuse cases it appears that the victims’ diagnoses have served as attention deflectors – abuse and violence may have been overlooked, because it...
Åse Bårdsen, Eline Thornquist
12.08.2010
De siste årene har vi vært vitne til en formidabel medieoppmerksomhet omkring trening, kropp og fysisk aktivitet. Statlige instanser, medier, instruktører og helsepersonell formidler et entydig...
Eline Thornquist, Inger Anita Herheim
21.10.2010
Hørselsrehabiliteringen i Norge har et ensidig fokus på høreteknisk tilpasning. Hørselshemmede har en betydelig overbelastning av muskel- og skjelettsystemet som en konsekvens av hørselstapet...
Anna Luise Kirkengen, Eline Thornquist
06.08.2013
Diagnoser har utilsiktede virkninger. I to norske overgrepssaker ser det ut til at ofrenes diagnoser har fungert som blikkavledere – overgrep og mishandling kan ha blitt oversett fordi man antok at...